tấn trọng lực mới Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

đánh thức những ý tưởng mới trong đầu newton, bằng cách đập vào đầu anh ta một quả táo. đây là trò chơi giải đố vật lý thú vị mà bạn có thể chơi trên y8. thay đổi các thuộc tính của thùng để thùng tăng lên, rơi xuống hoặc tĩnh. sửa đổi từng mục khi cần thiết và hoàn thành các cấp độ trò chơi. chúc may mắn!

Điều khiển:
trong game

Puzzle Mouse Skill Unity Webgl Thinking Physics