Moto Stunts Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Cần cái gì để làm trong khi treo trong không trung? Làm thế nào về kéo thủ đoạn bệnh? Cần cái gì để làm trong khi treo trong không trung? Làm thế nào về kéo thủ đoạn bệnh và Hoàn thành motostunts theo dõi trong khi làm như nhiều pha nguy hiểm nhất có thể để xây dựng điểm số của bạn.

Điều khiển:
·Navigate= Use arrow Keys ·Perform Stunts= 123456 keys

Stunt Sports PhysicsMotoStunts