ماوس ماز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

با استفاده از موس را به دنبال مسیر بدون دست زدن به هر گونه موانع و یا دیوار!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyMouseMaze