Mindfields 2204 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nhận được để cờ. Triển khai các hành động khác nhau mà xe tăng của bạn cần làm (rẽ trái, phải, vv) và đối tượng trên con đường của xe tăng của bạn như shilds, vũ khí, vv

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillMindfields2204