Mindfields 2204 เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

รับไปธง การจัดวางการกระทำที่แตกต่างกันที่ถังของคุณต้องทำ (เลี้ยวซ้าย, ขวา, ฯลฯ ) และวัตถุในทางของรถถังของคุณเช่น shilds อาวุธ ฯลฯ

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

SkillMindfields2204