کارتون مایلی سایرس لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

مایلی سایرس بسیار مشهور است و به همین دلیل او در بسیاری از بازی برای دختران است. در این مد بازی نوآورانه شما قادر خواهید بود به او لباس تا اگر او را به عنوان یک شخصیت کارتونی. اصلا نگران نباشید، مایلی هرگز جذابیت خود را از دست می دهد!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpMileyCyrusCartoon