هانا مونتانا: مایلی سایرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

لباس تا این دختر معروف و زیبا با لباس های مختلف در دسترس است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsHannaMontanaMileyCyrus