هانا مونتانا لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیراستن مایلی سایرس، هانا مونتانا، هر کس که شما او را می دانم! این دختر یک احساس واقعی است، تلاش برای تعادل زندگی مدرسه خود را و زندگی خود را برای تلفن های موبایل! مایلی سایرس به عنوان یک بازیگر و یک خواننده بسیار موفق بوده است. من می دانم که شما دختران این یکی را دوست دارم!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpHannahMontana