ماریو ستاره تقلا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

این مانند یک صلیب بین سوپر ماریو و ماریو جهانی اما حتی اگر آن

کنترل بازی:
دستورالعمل: حرکت: WASD پرش به: فضا یا کلید Z

Arcade