Mario sao tranh giành 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Đây là giống như một chéo giữa Super Mario và Mario thế giới nhưng ngay cả khi nó

Điều khiển:
Hướng dẫn: Di chuyển: WASD Chuyển đến: Space hoặc phím Z

Arcade