ماریو جاده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

درایو خود را با توالت را از طریق سوپر ماریو زمین، می آیند و به ما نشان می دهد که چگونه سریع شما خود را در توالت!

کنترل بازی:

درایو با کلید های arrow خود.

MarioDriving