سوپر ماریو Kart XTREME بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

اجازه می دهد که بیش از برخی از شخصیت های ماریو جهان اجرا و به تماشای پرواز خون! دان 'تی تصادف یا رفتن بیش از حد آهسته است.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند
- استفاده از نیترو.

MarioDrivingSuperKartXtreme