mạt chược ma thuật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bạn cần cảm ứng kỳ diệu, để đánh bại trò chơi theo chủ đề mạt chược này. hướng dẫn phù thủy vượt qua 50 cấp độ khó, đồng thời đóng vai trò là người trợ giúp ma thuật của mình. để kết thúc trò chơi với 3 sao ở mỗi cấp độ, bạn cần kết hợp tăng sức mạnh với các kỹ năng của mình. bạn có đến thách thức thần bí này không?

Điều khiển:
trong game

Arcade Wizard Matching Magic Timing Html5 Mahjong