بگذار رشد کنم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جریان آب را کنترل کنید تا مطمئن شوید که تمام گلها در این بازی پازل شگفت انگیز آبرسانی نمی شوند.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Water Flower Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking