بلوک پازل لگو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بلوک های لگو ارائه شده در زیر صفحه قرار گرفته است. ردیف ها یا ستون ها را کامل پر کنید تا بلوک ها از بین بروند. آسان است و در عین حال چالش برانگیز است که در هر حرکت نمره بهتری بگیرید. ردیفها یا ستونهای بیشتری که در یک حرکت حذف می شوند نمره بالاتری می دهند.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Block Webgl Thinking