کارخانه بلوک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تعویض بلوک را به یک زنجیره ای از سه یا بیشتر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillBlockFactory