Khối Nhà máy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Chuyển đổi các khối để thực hiện một chuỗi ba hoặc nhiều hơn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillBlockFactory