بانوی قرمز پوش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

هنگامی که آن را به مد می آید، دختر در این بازی را دوست دارد رنگ قرمز. در این مد بازی شما یاد خواهند گرفت که به ترکیب لباس و لوازم جانبی از سبک های مختلف، اما با یک صفت مشترک هستند: رنگ قرمز و تفاوت های ظریف آن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverLady