کاشی های کریس ماس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جمع آوری هدایا در کاشی های کریسمس! با کلیک بر روی گروه از کاشی به انفجار آنها. گیر؟ سپس از یک بمب کریسمس استفاده کنید!

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Matching Christmas Android Html5 Match 3 Mobile Touchscreen