نایت اتوبوس رانندگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

همان طور که در فیلم "هری پاتر و زندانی آزکابان "، اتوبوس شوالیه میدارد تا رشته جادوگران و افسونگران مانند هری پاتر و قطره آنها را در مقصد آنها. در این بازی، شما می توانید از فرصت برای هدایت بنفش، سه طبقه اتوبوس شوالیه در اطراف خیابان های لندن.

کنترل بازی:

استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

DrivingWizardKnight