جواهر پاپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سه گانه بازی از بالن های رنگارنگ ناز در بسیاری از سطوح!

کنترل بازی:
در بازی

Balloons Matching Jewel Android Html5 Match 3 Mobile Iphone Ipad Touchscreen