Invisible Gauntlet Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Hãy nhớ nơi mà mọi thứ sẽ giết bạn khi bạn nhìn xuyên qua màn sương ở một số điểm nhất định.

Điều khiển:
Trong game

Adventure Timing Maze