כוהן בלתי נראה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

זכור היכן הדברים הם שיהרגו אותך כפי שאתה רואה דרך הערפל בנקודות מסוימות.

בקרות משחק:
במשחק

Adventure Timing Maze