Cororo The Maze Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Cơ động một quả bóng qua mê cung khác nhau và thu thập tất cả các ngôi sao nằm rải rác xung quanh!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyCororoMaze