Ice Man Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   4118 69.49% with 59 votes

Ice Man

Điều khiển:

Up Key, xuống chính, còn lại chủ yếu và phải chính được sử dụng để kiểm soát ngọn lửa, AWSD chính được sử dụng để kiểm soát băng, Trò chơi cung cấp chế độ đơn và mode.let đôi 's enjory các trò chơi

PuzzleActionAdditionCollecting Maze