دیوانه Orbex بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اقدام orbex مجنون .. خواهید در پنگ به همان شیوه نگاه هرگز دوباره!

کنترل بازی:
استفاده از بالا و پایین کلیدهای جهت دار برای حرکت به بالا و پایین. شما همچنین می توانید توپ شلیک با فشار دادن فاصله. را فشار ENTER سه بار برای شروع بازی! موفق باشید!

AdventurePongInsaneOrbex