Incaball بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

گرفتن توپ های رنگی در این بازی پازل اینکا مضمون. مطابقت آنها را به بالا و به دست آوردن قدرت نکردن در توپ عرفانی.

کنترل بازی:
با استفاده از موس را به حرکت پد، سمت چپ کلیک کنید تا آتش توپ.

Skill Logic PuzzleIncaball