Incaball משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   41 80% with 5 votes

התאם את הכדורים הצבעוניים משחק חידת נושא האינקה זה. להתאים אותם ולהשיג את הכוחות המנוכים בתוך הכדורים המיסטיים.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי להזיז את משטח, עזב לחץ כדי לירות את הכדור.

Skill Logic PuzzleIncaball