Bloxorz بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

دریافت بلوک به سوراخ مربع را در پایان هر سطح قرار می گیرند. بازی چالش برانگیز است!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillPuzzleLogicBloxorz