هگزا دو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

hexa two - بازی سرگرم کننده 3d io ، بر روی زمینی که توسط شش ضلعی تشکیل شده است ادامه دهید و هنگامی که کسی آنها را لمس کرد ، به پایین سقوط خواهد کرد. حالت بازی را برای یک یا دو بازیکن انتخاب کنید ، با همان کامپیوتر در حالت split screen بازی کنید و هگزا را اجرا کنید. در این بازی io در y8 بازی کنید و یک بازی خوب داشته باشید!

کنترل بازی:
در بازی

2 Player Upgrade Platform Running Unity Webgl