دوستان شاد درختی - تعادل گل اطلسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2013 60.61% with 33 votes

گل اطلسی دست خوش پیشامد میشه در دریا باز است. خوشبختانه او لاستیک duckie او را از کوسه گرسنه که در حال حاضر از برخی دیگر از دوستان شاد درختی چند nibbles محافظت می کند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعادل گل اطلسی و سعی کنید به نگه داشتن او را سر به زیر. اگر او می افتد، کوسه وجود خواهد داشت در فلش و او تخم ریزی 'تاریخ.

SeriesBalancingAnimalHappyTreeFriendsPetuniaBalance