فازی Mcfluffeinstein 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

یک روز در یک فروشگاه کوچک حیوان خانگی عجیب و جالب، گربه فقط ناگهان به تمام موش چشم خود را بر روی گذاشته به ارمغان می آورد ویران کردن. این عاقبت به مش خونین موش است.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - پیاده روی
تا کلید فلش - پرش
شیفت کلیدهای پیکان - اجرای
از SHIFT تا کلید - زن سبک و جلف گردباد.

BloodGoreAnimalKittenFuzzyMcfluffeinstein