کنون بچه گربه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

راه اندازی بچه گربه تا آنجا به عنوان هدف possible.Just به توپ با استفاده از کلید های مکان نما به بالا / پایین و استفاده از فضا را به آتش. نوار قرمز بر روی توپ نشان می دهد قدرت از شات خود را. بقیه به گرانش و سایر اشیاء در طول راه.

کنترل بازی:
مطبوعات فاصله برای آتش.

ThrowingBloodKittenCanonCanons