Vui Make Up 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Một chương khác của trò chơi này, nơi đưa make-up trên chính mình hoặc người khác có nghĩa là có một thời gian. Nó là rất dễ dàng để vui chơi với số lượng lớn các tùy chọn trong trò chơi này.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

MakeoverFunny