Vui Make Up 6 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Vui Make Up là một loạt các trò chơi vẻ đẹp mà luôn luôn đảm bảo cho chúng tôi niềm vui khi thời gian của mình để đưa make-up trên các mô hình tuyệt vời. Bạn có thể thực hành với bóng mắt, mascara và son môi, nhưng thú vị nhất sẽ được lựa chọn phụ kiện rực rỡ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

MakeoverFunny