יצירה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

הימנע את הנקודות כמו מבנה.

בקרות משחק:
לחץ כדי לכווץ את המבנה.

ActionFormation