giờ cho ăn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

chạy vào bóng tối và cố gắng tìm chiếc bánh, khi hồn ma của cô gái sẽ chỉ cho bạn, bạn có thể thoát khỏi nó chỉ khi bạn cho nó ăn bằng bánh.

Điều khiển:
trong game

Adventure Escape Scary Unity Webgl