máy xếp nông trại Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

nông trại stacker là một trò chơi phù hợp với động vật câu đố thú vị. Trong trò chơi, bạn cần xếp chồng động vật trong trang trại. tạo các nhóm năm hoặc nhiều động vật giống nhau để loại bỏ các nhóm.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Matching Animal Farm Timing Html5 Android Only Match 3 Mobile Touchscreen