لباس های ابریشمی فانتزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این لباس های ابریشمی فانتزی مطمئنا مناسب این پری دوست داشتنی خواهد بود. اما او در انتخاب بهترین لباس برای او مشکل دارد. می تونی کمکش کنی؟

کنترل بازی:
در بازی

Girl Dress Up Faerie