پری 6 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

او ممکن است پری زیبا ترین شما همیشه می توانم ببینم اما او حتی می تواند زیباتر اگر شما می تواند او را به درستی و شیک لباس می پوشن. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpFaerieFairy