مصر آرامگاه LL:، چشم رادیوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

بازی بازی match3 باستان، بین دو حالت را انتخاب کنید. به مبادله در حالت شما تخم ریزی 'نیاز به کلیک دو آیکون های مجاور به آنها مبادله و به شکل خطوط سه. در حالت کلیک کردن شما فقط می توانید بر روی هر گروه از سه آیکون به آنها را به سقوط.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzlePharaohMatching Android EgyptianTomb