موزائیک - آرامگاه از رمز و راز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

در این بازی پازل های اصلی شما باید به محل قطعه بر روی موزاییک هیئت مدیره راه آنها به خوبی متناسب خواهد شد. هدف شما این است که به طور کامل شکل در هیئت مدیره و با تکه های موزاییک را پر کنید. عجله زیرا اگر فضای که در آن تکه های موزاییک سقوط پر می شود شما از دست دادن بازی.

کنترل بازی:
ماوس - drag / drop کردن
فاصله - چرخش.

PuzzleArcadePharaohEgyptMatching Timing MosaicTombMystery