đào' Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

khám phá thế giới bên dưới bề mặt của giza, Ai Cập. được hướng dẫn bởi ông. tinh ranh bạn phải kết hợp mục tiêu, sự nhanh nhẹn và sức mạnh ý chí để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt trước khi thời gian đạt được điều tốt nhất của bạn.

Điều khiển:
trong game

Gold Mine Collecting Money Timing Jewel Unity Webgl