Điệu nhảy của robot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Né tránh các quả bom mà tiếp tục giảm. Cẩn thận thả hơn và nhiều hơn nữa như nó được điên.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyDanceRobot