Cubrius Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn phải làm cho tất cả các khối biến mất để tiến lên cấp độ tiếp theo. Chơi một cách nhanh chóng để nhân điểm số của bạn với một bunos combo

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyCubrius