Cross-stitch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   111117 48.68% with 228 votes

Trò chơi này là thực sự thú vị, bởi vì bạn sẽ có thể làm cross-stitch. Bạn sẽ có thể để tạo ra chiếc khăn đẹp, bằng cách sử dụng con trỏ và các phím dài.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionCross-stitch