بخیه دوزی بچپ و راست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   111117 48.68% with 228 votes

این بازی واقعا سرگرم کننده است، زیرا شما قادر خواهید بود برای انجام بخیه دوزی بچپ و راست. شما قادر خواهید بود برای ایجاد روسری زیبا، با استفاده از نشانگر و فاصله.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionCross-stitch