Băng qua đường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   85 61.54% with 13 votes

Phục vụ khách hàng của bạn như một người bồi bàn đường phố và nhận được có đơn đặt hàng trên đường phố.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyCrossStreet