Trên đường phố nội trú Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Skate xuống đường grabbing bao tải của goodies và dodging nón đường và ngăn chặn đường.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyStreetBoarding