Stitch Tiki Bowl Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Bạn quyết định nơi Stitch bát từ, những gì thiên thần và những gì quyền lực, sau đó tấn công các chân. Sẽ khó khăn hơn.

Điều khiển:
Sử dụng phím dài để tương tác.

SportsBowlingAnimalStitchTiki